خدمات ترانسفر همدان

ترانسفر با علیصدرمهر

علیصدرمهر جهت رفاه حال مسافرینی که قصد استفاده از خدمات ترانسفرینگ را دارد با بهره گیری از سیستم حمل و نقل متنوع در حوزه های مختلفی خدمات مورد نیاز گردشگران را تامین می نماید.

خدمات شامل:
ترانسفر  داخلی استان  رفت و برگشت به غار علیصدر، فرودگاه همدان، ترمینال اتوبوس، ترمینال راه آهن
ترانسفر خارجی استان رفت و برگشت به فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مهر آباد، شهرهای کرمانشاه، تهران و…

با استفاده از سیستم حمل و نقل پیشرفته علیصدرمهر با آرامش و با اطمینان سفر کنید

ترانسفر سواری

علیصدمهر با بهره گیری از ماشین های به روز و مناسب و تجهیز شده همراه با رانندگان آموزش دیده اجرای ترانسفر های مختلف را انجام میدهد.

  • ترانسفر رفت و برگشت به فرودگاه همدان، فرودگاه مهر آباد، فرودگاه امام خمینی از همدان
  • ترانسفر رفت و برگشت غار علیصدر
  • ترانسفر رفت و برگشت کرمانشاه
  • ترانسفر رفت و برگشت تهران

جدول قیمت ترانسفر های مختلف به زودی اعلام خواهد شد